Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων- Αναφορά της Μ. Τζούφη προς τον υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού

«Να επιλυθούν άμεσα τα προβλήματα στη ειδική αγωγή»

Η βουλευτής Μερόπη Τζούφη καταθέτει την επιστολή της Ενωσης Συλλόγων Γονέων
Σχολείων Αγ. Παρασκευής προς τον υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, η
οποία αφορά στο πολύ σοβαρό ζήτημα της τραγικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει
η ειδική αγωγή.
Στην επιστολή, η οποία ουσιαστικά αναφέρεται στο Υπόμνημα που κατέθεσε η Ομοσπονδία
Γονέων & Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων &
Αθλητισμού, γίνεται λόγος για την τραγική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι γονείς και τα
παιδιά της ειδικής αγωγής. Συγκεκριμένα, αναφέρονται:
α. Οι μεγάλες ελλείψεις σε δομές ειδικής αγωγής
β. Τα τεράστια κενά στη γενική αγωγή όσον αφορά στην παράλληλη στήριξη
γ. Την έλλειψη μόνιμων εκπαιδευτικών
δ. Τα προβλήματα στη μεταφορά των μαθητών προς και από τα σχολεία
ε. Την ακαταλληλότητα πολλών εκ των δομών που ήδη λειτουργούν
Οι γονείς των μαθητών ειδικής αγωγής απαιτούν την εύρεση χώρου για τη λειτουργία των
ΕΕΝΕΓΥΛ Αμαρουσίου και Κηφισιάς και για τη μετεγκατάσταση του Ειδικού Δημοτικού
Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Μεταμόρφωσης, τη μεταστέγαση του Ειδικού Δημοτικού
Σχολείου Νέας Ιωνίας σε κατάλληλο κτίριο, καθώς και την ίδρυση Ειδικών Νηπιαγωγείων σε
κάθε Δήμο. Επιπλέον, απαιτούν να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες σε όλα τα
ειδικά σχολεία, προκειμένου να γίνουν κατάλληλα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες, να καλυφθούν οι ανάγκες σε υγειονομικό υλικό, να ικανοποιηθούν όλες οι
αιτήσεις για παράλληλη στήριξη, να προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό, να μειωθούν οι
μαθητές ανά τμήμα και να βελτιωθεί το σύστημα μεταφοράς των μαθητών με κατάλληλα
καταρτισμένο προσωπικό και λεωφορεία.
Η βουλευτής Ιωαννίνων, με την κατάθεση της αναφοράς, ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να
λάβει υπόψη την επιστολή της Ενωσης Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγ. Παρασκευής και να
προβεί άμεσα στην επίλυση των προβλημάτων στην Ειδική Αγωγή.
Παρακαλούμε για την άμεση απάντηση και τις σχετικές ενέργειες.


Η καταθέτουσα βουλεύτρια
Τζούφη Μερόπη