Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων- Αναφορά για τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Υπουργό Εσωτερικών με πρωτοβουλία της Π. Πέρκα

Ερωτήματα για το αντιπλημμυρικό έργο και τις κοπές δέντρων στις όχθες
του ποταμού Αγγίτη

Επισυνάπτουμε έγγραφο με τα ερωτήματα που έθεσε η περιφερειακή παράταξη
«Αλλαγή στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με επικεφαλής τον Γιάννη
Μυλόπουλο στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 21.02.2024.
Συγκεκριμένα αφορούν το αντιπλημμυρικό έργο για τον ποταμό Αγγίτη που, όπως
ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2020, εγκρίθηκε η πίστωση για την υλοποίησή
του, καθώς και τις σχετικές κοπές δέντρων που όμως υπερέβησαν, όπως τονίζει το
επισυναπτόμενο έγγραφο, το προβλεπόμενο μήκος κατά 4,5 χιλιόμετρα με
αποτέλεσμα την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής που είναι εξαιρετικής
ομορφιάς και πόλος έλξης τουρισμού.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας.


Οι Βουλεύτριες
Θεοπίστη (Πέτη ) Πέρκα
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)