Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού με πρωτοβουλία της Μ. Τζούφη

«Να διοριστούν άμεσα και αναδρομικά οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ
που έχουν δικαιωθεί με αμετάκλητες δικαιωτικές αποφάσεις του ΣτΕ».

Επιτυχόντες εκπαιδευτικοί των ΑΣΕΠ 2004, 2006 και 2008 είχαν προσφύγει
στη δικαιοσύνη για τον διορισμό τους και δικαιώθηκαν αμετάκλητα από το ΣτΕ
με τις υπ’ αριθμ. αποφάσεις 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737,
2341, 2342/2022 επί αιτήσεων αναδρομικού διορισμού. Σχετικές αποφάσεις
υπήρξαν και παλαιότερα, σύμφωνα με τις οποίες διαπιστώθηκαν παραλείψεις
επιτυχόντων του ΑΣΕΠ 2008, 2006 και 2004 αντίστοιχα από διορισμούς,
λόγω της ποσόστωσης 60% – 40% και της κατάληψης των θέσεών τους από
άλλους εκπαιδευτικούς.
Το 2019, με διάταξη του άρθρου 73 του ν. 4589, διορίστηκαν ως μόνιμοι
εκπαιδευτικοί 457 επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 οι
οποίοι περιλαμβάνονταν στις ανωτέρω αποφάσεις, εξαιρούμενοι από την
υποχρεωτική διετή παραμονή στη θέση διορισμού τους δυνάμει του άρ. 252
του ν. 4610/2019, ενώ απορρίφθηκαν οι αιτήσεις πολλών εκπαιδευτικών,
λόγω παρέλευσης του εύλογου χρόνου.
Πλέον, με τις αμετάκλητες δικαιωτικές αποφάσεις που προαναφέρθησαν, οι
δικαιωθέντες ζητούν να διοριστούν και μάλιστα αναδρομικά, ενώ για το
ζήτημα αυτό η ΟΛΜΕ και η ΑΔΕΔΥ έχουν εκδώσει υπομνήματα και
ψηφίσματα, στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς και ζητώντας την αποκατάσταση
της αδικίας.
Δεδομένου ότι:
Υπάρχει τοποθέτηση της πρώην Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.
Κεραμέως, ότι ζητήματα διορισμού εκπαιδευτικών επιτυχόντων των
παλαιότερων γραπτών διαγωνισμών ΑΣΕΠ θα αντιμετωπιστούν από το
Υπουργείο, σε περίπτωση που εκδοθούν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις
στο όνομά τους, σε συνέχεια του διορισμού συναδέλφων τους με το άρ. 73
του ν. 4589/2019 .
Δεν πρόκειται απλά για «επιλέξιμους» επιτυχόντες εκπαιδευτικούς, αλλά για
διοριστέους εκπαιδευτικούς οι οποίοι, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. ΣτΕ Ολομ.
527/2015 και ΣτΕ 2491-92/2015 αποφάσεις, έπρεπε να είχαν διοριστεί γιατί τη
θέση τους κατέλαβαν άλλοι εκπαιδευτικοί με αντισυνταγματικό τρόπο (60%-
40%) και γιατί έπρεπε να διορίζονται εκπαιδευτικοί αποκλειστικά και μόνο από
τους πίνακες του ΑΣΕΠ.
Οι διορισμοί που έλαβαν χώρα, δυνάμει του άρ. 73 του ν. 4589/2019, έχουν
κριθεί νόμιμοι και συνταγματικοί από την Ολομέλεια του ΣτΕ με την υπ’ αρ.
1834/2021 απόφαση, η οποία έθεσε ως κριτήριο διορισμού βάσει της
διάταξης αυτής, την κατάταξη σε πίνακα ΑΣΕΠ.
Με τις εν λόγω αποφάσεις του ΣτΕ, υποδεικνύεται ότι μπορεί ο διορισμός να
έχει αναδρομικότητα, όχι πλήρη, αλλά μερική. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο
διορισμός πρέπει να είναι προγενέστερος του έτους 2019, σημείου διορισμού
των υπόλοιπων εκπαιδευτικών, που ήδη έχουν διοριστεί βάσει του άρ. 73 του
ν. 4589/2019 και τελούν σε πανομοιότυπες συνθήκες.
Με τις τελευταίες αμετάκλητες δικαιωτικές αποφάσεις του ΣτΕ, το Υπουργείο
όχι μόνο δεν έχει κώλυμα να διορίσει, αλλά και έχει τη νομική και πολιτική
υποχρέωση να το πράξει.
Η Πολιτεία οφείλει να αποκαταστήσει την αξιοκρατία, την ισότητα και τη νομιμότητα.


Σύμφωνα με τα παραπάνω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:


1. Προτίθεται να σεβαστεί τις υπ’ αριθμ. 1730, 1731, 1732, 1733, 1734,
1735, 1736, 1737, 2341, 2342/2022 αμετάκλητες δικαιωτικές
αποφάσεις του ΣτΕ και να διορίσει με μερική αναδρομικότητα τους
εκπαιδευτικούς επιτυχόντες του ΣΕΠ των ετών 2004, 2006 και 2008,
τους οποίους αυτές αφορούν;


Οι ερωτώντες Βουλευτές
Τζούφη Μερόπη
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Φερχάτ Οζγκιούρ
Φωτίου Θεανώ
Ζεϊμπέκ Χουσεϊν
Tσακαλώτος Ευκλείδης