Ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης με πρωτοβουλία της Ε. Αχτσιόγλου

«Να μην υποβαθμιστεί, συρρικνωθεί και οδηγηθεί σε κατάργηση το Πρωτοδικείο
Γιαννιτσών»

Πολίτες της Πέλλας, δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι και εργαζόμενοι εκφράζουν την
ανησυχία τους και καταγγέλλουν τη δρομολογούμενη υποβάθμιση και συρρίκνωση του
Πρωτοδικείου Γιαννιτσών, το οποίο, όπως σημειώνουν, κινδυνεύει να οδηγηθεί σε
κατάργηση. Οι καταγγελίες κατοίκων και φορέων της περιοχής επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος
κατάργησης του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών προκύπτει στο πλαίσιο του νέου «δικαστικού
χάρτη» της χώρας που καταρτίζει το υπουργείο Δικαιοσύνης και η κυβέρνηση.
Οι δικαστικές υπηρεσίες των Γιαννιτσών εξυπηρετούν περίπου 60.000 κατοίκους, οι οποίοι
σε περίπτωση κατάργησής τους θα υποχρεωθούν να μεταβαίνουν στην Εδεσσα. Η
γεωγραφική κατανομή του Δήμου Πέλλας παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες, καθώς έχει
μεγάλη εδαφική έκταση, ιδιαίτερη γεωμορφολογία, μεγάλο αριθμό κοινοτήτων με διασπορά
σε μεγάλη έκταση, μεγάλο και προβληματικό οδικό δίκτυο. Οι παραπάνω ιδιαίτερες
συνθήκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών αποτελούν βασικούς παράγοντες
που συνηγορούν υπέρ της αυτόνομης ύπαρξης και λειτουργίας του. Επίσης, το γεγονός ότι ο
Ν. Πέλλας αποτελεί παραμεθόριο περιοχή, είναι ένας επιπλέον σοβαρός λόγος διατήρησης
του Πρωτοδικείου, χωρίς υποβάθμιση και συρρίκνωση των υπηρεσιών του.
Το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών διεκπεραιώνει μεγάλο όγκο δικαστικών υποθέσεων και σε
αρκετούς επιμέρους τομείς υπερισχύει στατιστικά του αντίστοιχου Πρωτοδικείου Εδεσσας.
Πιθανή υποβάθμιση, συρρίκνωση ή κατάργηση του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών θα στερήσει
από χιλιάδες πολίτες την άμεση πρόσβαση σε δικαστικές υπηρεσίες, θα αυξήσει κατά πολύ
τον όγκο των υποθέσεων στο Πρωτοδικείο Εδεσσας και θα προκαλέσει μεγαλύτερες
καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης.
Εξάλλου, όπως τονίζουν τοπικοί φορείς, η πόλη των Γιαννιτσών έχει από το 1984 δικό της
ιδιόκτητο κτίριο που στεγάζει το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών, ενώ ο Δήμος Πέλλας έχει αναλάβει
δέσμευση για κάλυψη του κόστους στέγασης και όλων των λειτουργικών εξόδων των
υπολοίπων δικαστικών υπηρεσιών της πόλης σε υφιστάμενο ακίνητο ιδιοκτησίας του.
Είναι αυτονόητο ότι τυχόν υποβάθμιση, συρρίκνωση και κατάργηση του Πρωτοδικείου
Γιαννιτσών θα επιφέρει καίριο πλήγμα στο κατοχυρωμένο συνταγματικά δικαίωμα της
πρόσβασης στη δικαιοσύνη των πολιτών, στην ίδια την απονομή της δικαιοσύνης, στη
λειτουργία του Δικηγορικού Συλλόγου της πόλης, σε επαγγέλματα και συνολικά στην
οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής.


Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:


1. Γνωρίζετε τις τοπικές ιδιαιτερότητες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών
και του Δήμου Πέλλας και πώς τις λαμβάνετε υπόψη στον σχεδιασμό σας;
2. Τι θα πράξετε για να μην προχωρήσει η υποβάθμιση, η συρρίκνωση και η κατάργηση
του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών; Οπως καταγγέλλουν πολίτες και φορείς της Πέλλας.
3. Δεσμεύεστε για τη συνέχιση της λειτουργίας του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών ως
αυτοτελούς Πρωτοδικείου;


Οι Ερωτώσες Βουλεύτριες

Ευτυχία (Εφη) Αχτσιόγλου
Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου
Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα
Θεανώ Φωτίου