Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με πρωτοβουλία της Ε. Αχτσιόγλου

«Ασφάλιση εργαζομένων στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες ΙΙ
και ΙΙΙ του Λιμένος Πειραιώς»

Η Εγκύκλιος 46/2018 του ΕΦΚΑ ορίζει ρητά ότι ο ισχύον Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών
Επαγγελμάτων θα έχει εφαρμογή και για το εργατοτεχνικό προσωπικό (πλην υπαλλήλων
γραφείων, φυλάκων και επιστατών) που απασχολείται στις εγκαταστάσεις διακίνησης
εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του λιμένα Πειραιά -όπως ίσχυε ήδη στον
προβλήτα Ι- από τη μισθολογική περίοδο 8/2018 και εφεξής.
Στην ίδια εγκύκλιο ορίζεται ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μισθωτών ΕΦΚΑ, θα πρέπει να
μεριμνήσουν για την εφαρμογή των ανωτέρω και την ορθή ασφαλιστική τακτοποίηση του
απασχολούμενου προσωπικού στους προβλήτες αυτούς, ενημερώνοντας τους εργοδότες
που απασχολούν το συγκεκριμένο προσωπικό.
Σήμερα, οι εργοδότες δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις της εγκυκλίου και ο ΕΦΚΑ δεν έχει
προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να τους υποχρεώσει να καταχωρούν τους
εργαζόμενους με ειδικότητα εργατοτεχνίτη στα Βαρέα ΤΕΑΜ.
Αποτέλεσμα αυτών είναι οι εργαζόμενοι να μένουν έωλοι και ο ΕΦΚΑ να λειτουργεί εις βάρος
των συμφερόντων του, με τις ίδιες τις υπηρεσίες του να μην εφαρμόζουν τις δικές του
εγκύκλιες οδηγίες.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται η κα Υπουργός:
– Τι θα πράξει για την κατοχύρωση και τακτοποίηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων
των εργαζομένων, καθώς και των συμφερόντων του ΕΦΚΑ;
– Τι θα πράξει για την εφαρμογή της εγκυκλίου 46/2018 και τη συμμόρφωση των
εργοδοτών με την ασφαλιστική νομοθεσία, όσον αφορά τη μετατροπή των Πακέτων
Κάλυψης στις ΑΠΔ από Μικτά ΤΕΑΜ σε Βαρέα ΤΕΑΜ;
– Τι θα πράξει για τις παρεμβάσεις που υποχρεούται να κάνει η Διοίκηση του ΕΦΚΑ
στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, ώστε να σταματήσει η ταλαιπωρία και
ο εμπαιγμός των εργαζόμενων;
– Τι θα πράξει για την ορθή αποτύπωση της ασφαλιστικής ιστορίας των εργαζόμενων,
χωρίς την οποία δεν μπορούν να υποβάλλουν ορθά αιτήματα συνταξιοδότησης κλπ;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Ευτυχία (Εφη) Αχτσιόγλου
Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου
Αθανάσιος (Νάσος) Ηλιόπουλος
Χουσεΐν Χασάν Ζεϊμπέκ
Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα
Μερόπη Τζούφη