Ερώτηση με πρωτοβουλία της Π. Πέρκα προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών

Οι χαμηλές αμοιβές οδηγούν εκατοντάδες Μηχανικούς εκτός Δημοσίου, με αποτέλεσμα την περαιτέρω υποστελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί που υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού) είναι επιστήμονες με σημαντικές ευθύνες, οι οποίες αυξάνονται όλο και περισσότερο εν μέσω κλιματικής κρίσης και της ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τα τελευταία χρόνια, τα οποία αναδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο των Μηχανικών, είναι η διαδικασία αποκατάστασης από τις φυσικές καταστροφές, η απαίτηση για συντήρηση των υποδομών, ώστε αυτές να είναι λειτουργικές και ασφαλείς, οι ελεγκτικές διαδικασίες, και πλήθος άλλων αρμοδιοτήτων προς την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, αλλά και της αναπτυξιακής διαδικασίας, μέσω αδειοδότησης και κατασκευής νέων έργων.

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι οι ανάγκες του Δημοσίου για Μηχανικούς είναι ιδιαίτερα αυξημένες, κάτι που όμως δεν αποτυπώνεται στην πράξη, με τεράστια υποστελέχωση να παρατηρείται στο μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών. Αυτό πρόκειται να γίνει ακόμα χειρότερο, αφού το πλήθος των μελλοντικών συντάξεων αναμένεται να μεγεθυνθεί, λόγω γήρανσης των εν ενεργεία υπαλλήλων. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: το 62% των Μηχανικών στο Δημόσιο είναι άνω των 51 ετών, ενώ το 15%, που αντιστοιχεί σε 1200 Μηχανικούς, είναι άνω των 60 ετών, με τους τελευταίους να έχουν ήδη θεμελιώσει, ή θα θεμελιώσουν εντός διετίας, συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται θετική – όσο και επιτακτικής ανάγκης – η συμπερίληψη, για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια, αρκετών Μηχανικών σε διαγωνιστικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ, οι οποίες ολοκληρώνονται αυτή την περίοδο. Παρ’ όλα αυτά, οι προσλήψεις, αφενός ολοκληρώνονται με μεγάλες καθυστερήσεις, αφετέρου δεν επαρκούν για να καλύψουν τις τεράστιες απώλειες προσωπικού των τελευταίων ετών. Και φυσικά, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις συνεχείς αποχωρήσεις Μηχανικών, οι οποίοι, ενώ επιτυγχάνουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, στη συνέχεια παραιτούνται. Κύρια αιτία των μαζικών αυτών αποχωρήσεων είναι οι ιδιαίτερα χαμηλές, σχεδόν ‘εξευτελιστικές’, αποδοχές του Δημοσίου, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχούν στις αυξημένες ευθύνες ενός Μηχανικού.

Ανατρέχοντας στις τελευταίες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά. Κατ’ αρχάς, σε ό,τι αφορά την προκήρυξη 13Κ/2021 για προσλήψεις σε Δήμους και Περιφέρειες, τα οριστικά αποτελέσματα της οποίας εκδόθηκαν το Δεκέμβρη του 2022, το ποσοστό των θέσεων που δεν έχουν καλυφθεί λόγω παραιτήσεων κυμαίνεται στο 37-38%. Μάλιστα, σε ειδικότητες όπως οι Ηλεκτρολόγοι και οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, το παραπάνω ποσοστό υπερβαίνει το 50%. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιλαχόντες της συγκεκριμένης προκήρυξης, πρέπει να καλύψουν και τις προβλέψεις του Ν5021/2023 για επιπλέον 150 Μηχανικούς στις ΥΔΟΜ.

Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει τις προκηρυχθείσες θέσεις και τις θέσεις προς αναπλήρωση, λόγω παραιτήσεων, ανά ειδικότητα Μηχανικού.

A/A ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
1 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 238 70
2 ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ 98 32
3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 115 38
4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 60 30
5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 77 43
6 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 29 9
7 ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 7 2
8 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 6 4
  ΣΥΝΟΛΟ 630 228

Πίνακας 1Προκήρυξη 13Κ/2021 ΠΕ Μηχανικών

 Τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα αν δούμε τα αποτελέσματα του πρόσφατου Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2023. Παρά το θετικό γεγονός των αυξημένων θέσεων Διπλωματούχων Μηχανικών (1259) της προκήρυξης 3ΓΒ/2023, αν συγκρίνουμε τους επιτυχόντες του Γραπτού Διαγωνισμού με τις προς κάλυψη θέσεις, προκύπτει ότι πολλές θέσεις θα μείνουν αδιάθετες – και μάλιστα σε βασικές ειδικότητες Μηχανικών. Αν σ’ αυτό συνυπολογίσουμε και το 40% περίπου των επικείμενων αποχωρήσεων, ποσοστό που προκύπτει με βάση προηγούμενους Διαγωνισμούς, καταλαβαίνει κανείς ότι οι αδιάθετες θέσεις θα είναι ακόμα περισσότερες. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προηγούμενα στοιχεία: 

A/A ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2023 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΡΑΠΤΟΥ
1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 177 163
2 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 119 157
3 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ/ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 13 37
4 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 169 161
5 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 19
6 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4 37
7 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 33 81
8 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 432 405
9 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 188 136
10 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 34 143
11 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 36 52
12 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 53  
  ΣΥΝΟΛΟ 1259 1391

Πίνακας 2: Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2023 

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι, παρά τις τεράστιες και συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του Δημοσίου για Διπλωματούχους Μηχανικούς, η απασχόληση στις υπηρεσίες του δεν είναι ελκυστική για αυτούς. Κι αυτό λόγω του ότι οι μεγάλες ευθύνες που μια τέτοια θέση συνεπάγεται, δεν συνοδεύονται από αντίστοιχες αμοιβές. Αντίθετα, οι αμοιβές αυτές είναι ιδιαίτερα χαμηλές, ειδικά για κάποιον νεοδιόριστο Μηχανικό, που θα λάβει περίπου 850 ευρώ το μήνα (επί 12 μήνες). Παράλληλα, δεν αναγνωρίζεται η εμπειρία τους στον ιδιωτικό τομέα, πρακτικά ‘μηδενίζεται’ με την πρόσληψή τους στο Δημόσιο. Αν σε αυτό προσθέσουμε το υποστελεχωμένο και δυσλειτουργικό περιβάλλον των περισσότερων υπηρεσιών, εύκολα καταλαβαίνει κανείς για ποιο λόγο οι επιτυχόντες σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, τελικά παραιτούνται.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών για να καλυφθούν οι κενές θέσεις Διπλωματούχων Μηχανικών σε υπηρεσίες του Δημοσίου, γεγονός που είναι εις βάρος της ορθής λειτουργίας των εν λόγω υπηρεσιών;
  2. Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών η αύξηση των αποδοχών των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου, ώστε να σταματήσουν οι συνεχείς παραιτήσεις Μηχανικών από Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, γεγονός που θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στο Δημόσιο Συμφέρον, την Περιβαλλοντική Προστασία και τις κοινωνικές ανάγκες για σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές;
  3. Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η διεύρυνση του καταλόγου επιτυχόντων ΑΣΕΠ 3ΒΓ/2023, ώστε να μην μείνουν κενές εκατοντάδες θέσεις Μηχανικών; 

Οι ερωτώντες Βουλευτές,

 Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Ζεϊμπέκ Χουσεϊν

Τζανακόπουλος Δημήτριος

Τζούφη Μερόπη

Φωτίου Θεανώ