Ερώτηση με πρωτοβουλία της Π. Πέρκα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Αιφνιδιαστικά και ανεφάρμοστα τα μέτρα του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων

Στις 19 Μάϊου 2023, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19.05.2023 (Β΄ 3475). Σκοπός του, σύμφωνα με το Αρθρο 1, είναι ο καθορισμός ενός ενιαίου και υποχρεωτικού πλαισίου μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων.

Σχεδόν δέκα (10!) μήνες αργότερα, στις 15 Μαρτίου 2024, αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ:ΡΛ24653Π8-ΚΣΡ), ερμηνευτική εγκύκλιος του άνωθι κανονισμού, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου για το έτος 2024 από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Στη συγκεκριμένη εγκύκλιο ορίζονται τα κάτωθι:

Για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός δασών και δασικών οικοσυστημάτων ή σε απόσταση 300μ. από αυτά, είναι υποχρεωτική η σύνταξη Εντυπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Εκθεσης αρμόδιου τεχνικού Επιστήμονα μέχρι τις 31/03/2024.

Οι κάτοχοι των ακινήτων κατόπιν καλούνται να υποβάλουν τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας στην οποία δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, έως τις 31/04/2024, στην οικεία Δημοτική Αρχή.

Οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας του κανονισμού εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλα τα ακίνητα για την επικείμενη αντιπυρική περίοδο του έτους 2024. Οι διατάξεις αυτές αφορούν σε:

 • Μέτρα πρόσβασης στο ακίνητο
 • Δημιουργία ζώνης προστασίας
 • Μέτρα για την αποθήκευση των υλικών
 • Τακτικό καθαρισμό
 • Σχέδιο Προετοιμασίας εκκένωσης

 

Το χρονικό πλαίσιο των δύο εβδομάδων από την αιφνιδιαστική έκδοση της ερμηνευτικής εγκυκλίου μέχρι την ολοκλήρωση των άνωθι διαδικασιών που δίνεται από το Υπουργείο, έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που εμπίπτουν στον Κανονισμό, οι οποίοι απειλούνται με σοβαρά πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, όσο και από τους τεχνικούς κλάδους που είναι αρμόδιοι για την εκπόνηση των ειδικών τεχνικών εκθέσεων για τα μέτρα πυρασφάλειας.

Αυτή η κατάσταση οδήγησε το Υπουργείο στην έκδοση ανακοίνωσης στις 29 Μαρτίου 2024, με στην οποία προαναγγέλλει παράταση της προθεσμίας, τόσο για την εκπόνηση και αξιολόγηση της επικινδυνότητας και την υποβολή τεχνικής έκθεσης έως τις 26 Απριλίου 2024, αλλά και για τη λήψη των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας και την υποβολή δήλωσης του ιδιοκτήτη έως τις 26 Μάϊου 2024.

Παρά την ανακοίνωση για παράταση, στις 01 Απριλίου 2024 η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία της καθώς, οι εργαζόμενοι των υποστελεχωμένων, σε τεχνικό και επιστημονικό επίπεδο, Δήμων καλούνται να «σηκώσουν» μεγάλο μέρος της συνολικής διαδικασίας σε ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο. Επιπρόσθετα, στις 03 Απριλίου 2024 η ΠΟΜΙΔΑ, έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας χαρακτηρίζοντας ανεφάρμοστα και αιφνιδιαστικά τα μέτρα προστασίας του Κανονισμού, ζητώντας την επανεξέταση των εξωπραγματικών και δαπανηρών προβλεπόμενων μέτρων και την επαναξιολόγηση του χρόνου υλοποίησης τους.

Την αντίδρασή τους εξέφρασαν και τριάντα (30) μηχανικοί ελεύθερων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στα Κύθηρα, οι οποίοι με ανακοίνωσή τους στις 02/04/2024, χαρακτηρίζουν αντιεπιστημονικά, κοινωνικά άδικα, ανεφάρμοστα, αλλά και εν δυνάμει επικίνδυνα τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό Πυροπροστασίας. Για αυτό το λόγο μάλιστα προχώρησαν στη δέσμευση να απέχουν από τις προβλεπόμενες υπηρεσίες μηχανικού του Αρθρου 1 του ΚΕΦ. ΙΙΙ του Κανονισμού.

Με σχετική ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η ΠΟΕ ΟΤΑ ζητά τέλος, από τους εργαζόμενους στις Υπηρεσίες Πρασίνου να απέχουν (με την κάλυψη της Ομοσπονδίας) από κάθε διαδικασία ελέγχων και επιβολής προστίμων στους Δημότες και καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. που γνωρίζει τις τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν στο προσωπικό των Δήμων να πάρει άμεσα θέση  για το συγκεκριμένο θέμα.

Επειδή η προστασία των ακινήτων και της ανθρώπινης ζωής πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

Επειδή η Πολιτεία οφείλει να στέκεται αρωγός με αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη και όχι να επενδύει στην «ατομική ευθύνη» για την περάτωση τόσο σημαντικών διαδικασιών, ενοχοποιώντας τους πολίτες και για την πολιτική Προστασία

Ερωτάται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

 1. Υπάρχει επίσημη καταγραφή του συνολικού αριθμού των κτιρίων, σε πανελλαδικό επίπεδο, οι ιδιοκτήτες των οποίων οφείλουν να συμμορφωθούν στον Κανονισμό; Και αν ναι, υπάρχει εικόνα ποσοστιαία για το βαθμό συμμόρφωσης τους μέχρι τώρα;
 2. Εχει δημιουργηθεί η ειδική πλατφόρμα όπου θα υποβάλλονται τα έντυπα αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η έκθεση του αρμόδιου επιστήμονα και η δήλωση εφαρμογής των μέτρων από τους ιδιοκτήτες; Αν όχι έχουν προβεί οι δήμοι στις απαραίτητες ενέργειες για την παραλαβή των παραπάνω στοιχείων σε έντυπη μορφή;
 3. Εχουν προβεί οι δήμοι στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή της νομοθεσίας (π.χ. ορισμός επιτροπών ελέγχου);
 4. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι τεχνικοί επιστήμονες; Ποιοι έχουν δικαίωμα υπογραφής για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας και τη σύνταξη της έκθεσης;
 5. Ποια θα είναι η μέθοδος υπολογισμού των παραγόντων που επηρεάζουν τη Δομική πυροπροστασία των κτιρίων;
 6. Εχουν ξεκινήσει οι Δήμοι τις διαδικασίες για τους οικισμούς όπως ορίζονται στο Αρθρο 3 του Κεφαλαίου Ι; Υπάρχει πρόβλεψη για χρηματοδότηση τόσο της διαδικασίας αξιολόγησης όσο και την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων;
 7. Εχει εικόνα το Υπουργείο σχετικά με το πόσοι δήμοι έχουν σχέδια πολιτικής προστασίας και αν τα έχουν αναρτημένα ώστε να μπορεί ο πολίτης, αλλά και ο αρμόδιος επιστήμονας να ενσωματώσει τις προβλέψεις του στο σχέδιο προετοιμασίας εκκένωσης;
 8. Υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό στις Υπηρεσίες των Δήμων;

 

 

Οι Βουλεύτριες

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

 Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Τζούφη Μερόπη

Φωτίου Θεανώ