Ερώτηση με πρωτοβουλία της Π. Πέρκα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, την Υπουργό Πολιτισμού, τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών

Γιατί δεν ολοκληρώνεται η πληρωμή των αναδόχων της αρχαιολογικής επίβλεψης για το έργο του φυσικού αερίου στη Φλώρινα;

Οπως ήδη γνωρίζετε, στην ΠΕ Φλώρινας υλοποιείται από τη Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. (ΔΕΔΑ Α.Ε.) το έργο «Ανάπτυξη δικτύων Φυσικού Αερίου χαμηλής και μέσης πίεσης στην πόλη της Φλώρινας».

Στο ίδιο έργο έχει συγκροτηθεί το υποέργο 5 «Αρχαιολογική εποπτεία εκσκαφών», το οποίο υλοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας, στο πλαίσιο της ίδιας Πράξης, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020” έπειτα από Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΔΑ Α.Ε. και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φλώρινας.

Στο συγκεκριμένο υποέργο, που αφορά σε αρχαιολογικές εργασίες παρατηρούμε και δεχόμαστε οχλήσεις από αναδόχους ότι έχουν εκδώσει τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και αγαθών προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας και παραμένουν εδώ και δώδεκα (12) μήνες απλήρωτοι και πλέον αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα επαγγελματικής λειτουργίας και διαβίωσης.

Μάλιστα, σημειώνεται ότι το πρόβλημα αδυναμίας αποπληρωμής των αναδόχων έγκειται στην αδυναμία πληρωμής από τη ΓΔΟΥ του ΥΠΕΝ τιμολογίων που έχουν εκδοθεί σε ΑΦΜ τρίτου φορέα, δεδομένης της επέκτασης της εφαρμογής ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Επειδή η λύση μέσω σχεδίου νομοθετικής ρύθμισης που προέκυψε μετά από συνεργασία της ΓΔΟΥ του Υπ. Πολιτισμού με τη Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία προέβλεπε την πληρωμή των υποέργων αρχαιολογικών εργασιών πράξεων του ΠΔΕ μέσω της ΓΔΟΥ του Υπ. Πολιτισμού απορρίφθηκε σε πρόσφατο σχέδιο νόμου,

Επειδή η διαιώνιση του ζητήματος επηρεάζει τη διοικητική λειτουργία των συναρμόδιων Υπουργείων και οδηγεί σε σοβαρά ζητήματα βιοπορισμού τους αναδόχους του εν λόγω υποέργου,

Επειδή η ΠΕ Φλώρινας είναι μια λιγνιτική περιοχή υπό μετάβαση κατά την οποία πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για την ανακούφιση των επαγγελματιών του τόπου, ώστε η μετάβαση να είναι συμμετοχική και δίκαια,

Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  1. Γιατί απορρίφθηκε το σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης που συνέταξε η ΓΔΟΥ του Υπ. Πολιτισμού με τη Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του ΓΛΚ, στο οποίο προβλέπονταν η πληρωμή των υποέργων αρχαιολογικών εργασιών πράξεων του ΠΔΕ μέσω της ΓΔΟΥ του Υπ. Πολιτισμού;
  2. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν τα συναρμόδια Υπουργεία ώστε να δοθεί η όσο το δυνατόν γρηγορότερη λύση για την άμεση αποπληρωμή των οφειλών στους αναδόχους του υποέργου ώστε να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα βιοπορισμού;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές,

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Τσακαλώτος Ευκλείδης