Ερώτηση με πρωτοβουλία της Μ. Τζούφη προς τον υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού

Προβλήματα καθαριότητας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εδώ και μήνες, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στερείται επιμελούς
καθαριότητας λόγω της μη ανανέωσης συμβάσεων του προσωπικού
καθαριότητας που απασχολούταν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023. Δεδομένων
των αυξημένων αναγκών καθαριότητας, το πανεπιστήμιο έχει προκηρύξει
διαγωνισμό που απευθύνεται σε κοινωνικούς συνεταιρισμούς περιορισμένης
ευθύνης (νόμος 2716/1999, άρθρο 12) και κοινωνικές συνεταιριστικές
επιχειρήσεις (νόμος 4019/2011, άρθρο 2).
Ωστόσο, ο υποχρεωτικός προσυμβατικός έλεγχος καθυστερεί στην 1 η Υπηρεσία
Επιτρόπου Τομέα Παιδείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με ότι αυτό συνεπάγεται
για την καθαριότητα και τις συνθήκες υγιεινής των φοιτητών και του προσωπικού
στο ΓΠΑ.
Στο πλαίσιο αυτό, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
1. Τι προτίθεται να πράξει ώστε να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα
καθαριότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τζούφη Μερόπη

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Φωτίου Θεανώ