Επίκαιρη ερώτηση Ν. Ηλιόπουλου για την απαξίωση του ΑΣΕΠ

Επίκαιρη ερώτηση του Νάσου Ηλιόπουλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών με θέμα «Η διοικητική κωλυσιεργία και η απαξίωση του ΑΣΕΠ επιφέρουν πληγές στην αξιοκρατική διαδικασία στελέχωσης της δημόσιας διοίκησης»

Με την προκήρυξη 2Γ/2022, το ΑΣΕΠ διενήργησε πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό. Οι ανηρτημένοι με τα αποτελέσματα πίνακες της από 24/05/2023 εμφάνισαν συνολικά 14.837 επιτυχόντες. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί τρεις προκηρύξεις για τον προγραμματισμό του προηγούμενου έτους, με τις οποίες διορίζονται μόλις 51 επιτυχόντες, χωρίς να είναι γνωστό πότε θα καλυφθούν οι θέσεις του 2024. Η συνέχιση των διαδικασιών στο δεύτερο στάδιο χαρακτηρίζεται από πλημμελή κάλυψη θέσεων και χρονοβόρες παρατάσεις λόγω τεχνικών αποτυχιών. Σημειωτέον ότι οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί μέσω του γραπτού διαγωνισμού (προκηρύξεις 1ΓΒ/2023 για την ΥΠΑ, 2ΓΒ/2023 για ΤΕ και 3ΓΒ/2023 για ΠΕ) μέχρι στιγμής δεν καλύπτουν ούτε το 1/3 του αριθμού των επιτυχόντων. Αλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί για 12.000 διορισμούς το 2023.

Παρά ταύτα, η πραγματικότητα της απογύμνωσης του ΑΣΕΠ επέφερε καθυστερήσεις στην έκδοση των αποτελεσμάτων και με δεδομένο ότι ο δεύτερος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο το 2025, επίκειται μια πρωτόγνωρη διοικητική παλινωδία, κατά την οποία προκρίνεται ένας νέος διαγωνισμός, ο οποίος δυνητικά μπορεί να ακυρώσει στην πράξη τη δεξαμενή διορισμών που ο προηγούμενος διαγωνισμός δημιούργησε. Πρόκειται για μια καταφανή ανασφάλεια δικαίου, για την οποία την ευθύνη ακέραια φέρει το κυβερνητικό επιτελείο.

Ο Σύλλογος Επιτυχόντων του Πρώτου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού 2Γ/2022 συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, οι οποίοι ευλόγως αποδέχθηκαν τα αιτήματά τους, αλλά η καταφανής πλημμέλεια δεν θα θεραπευτεί αν δεν επιταχυνθούν άμεσα οι διαδικασίες υλοποίησης των προβλέψεων του διαγωνισμού.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
● Δεσμεύεστε ότι οι προγραμματισμένες θέσεις του 2024 και του 2025, για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ θα πληρωθούν μέσα από τη δεξαμενή των επιτυχόντων του Πρώτου Πανελλήνιου Γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022, πράγμα που απαιτεί την άμεση έκδοση των αποτελεσμάτων των προκηρύξεων 2ΓΒ/2023 και 3ΓΒ/2023, όπως ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε δημόσια ή οι εξαγγελίες του αποτέλεσαν εργαλείο πολιτικής ομηρίας και είναι κενό γράμμα ;

● Θα προκηρυχθούν άμεσα οι θέσεις ΤΕ και ΠΕ του Προγραμματισμού του 2024 και του επόμενου έτους που σύμφωνα με τις διακηρύξεις αναμένεται να καλυφθούν από τους επιτυχόντες του Πρώτου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022 και θα γνωστοποιηθεί ο προγραμματισμός για το 2026;