Επίκαιρη Ερώτηση της βουλεύτριας Θ. Φωτίου προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

O νόμος της αναδοχής και υιοθεσίας καταστρατηγείται συστηματικά, ο θεσμός της αναδοχής υποβαθμίζεται και ακυρώνεται στην πράξη η αποϊδρυματοποίηση

Το τελευταίο διάστημα δεχόμαστε συχνές καταγγελίες σχετικά με την εφαρμογή του πρωτοποριακού νόμου 4538/18 για την αναδοχή και υιοθεσία που ξεκίνησε να υλοποιείται με την ψηφιακή πλατφόρμα www.anynet.gr τον Απρίλιο του 2019. Ειδικότερα, φαίνεται πως παρακάμπτεται η διαδικασία της ένταξης υποψηφίων γονιών και παιδιών στα αντίστοιχα ψηφιακά μητρώα και του ταιριάσματος μεταξύ τους, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του καθενός. Και έχει επανέλθει το προ του νόμου απαράδεκτο καθεστώς, δηλαδή οι γονείς απευθύνονται κατευθείαν σε ιδρύματα που τους συμβουλεύουν να διαλέξουν ένα παιδί ως άτυποι ανάδοχοι και να ζήσουν μαζί του ελπίζοντας σε πιθανή υιοθεσία.

Συγχρόνως, κατά τη νομοθετική διαδικασία υποβαθμίζετε συστηματικά το θεσμό της αναδοχής ως βασικού μέσου αποϊδρυματοποίησης των παιδιών. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι ανάδοχες μητέρες – εργαζόμενες του ιδιωτικού τομέα εξαιρέθηκαν από τους πρόσφατους νόμους που εξίσωσαν την άδεια και το επίδομα μητρότητας των φυσικών και θετών μητέρων που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα με εκείνα του Δημοσίου.

Επιπλέον όμως, τροποποιείτε επί τα χείρω τις πολιτικές και πρακτικές για την αναδοχή ανάπηρων παιδιών ενώ ακόμη δεν έχετε ακόμη ξεκινήσει να εφαρμόζετε τον θεσμό του Επαγγελματία Αναδόχου. Πρόσφατα προχωρήσατε σε απαράδεκτες περικοπές παροχών που δίνονταν επί δεκαετίες προς τους ανάδοχους γονείς. Συγκεκριμένα, οι δημόσιες δομές των Κέντρων Κοινωνικής Προστασίας των Περιφερειών, που εξαρτώνται άμεσα από σας, σταμάτησαν να καταβάλλουν στους ανάδοχους το κόστος θεραπειών, φαρμάκων, εξετάσεων, ιατρικών βοηθημάτων (π.χ. γυαλιά, ακουστικά), συνεδριών αποκατάστασης (φυσικοθεραπειών, λογοθεραπειών κ.λπ), και υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας των αναδεχόμενων παιδιών, αναγκάζοντάς τους να τα καλύπτουν από ίδιους πόρους.

 

Ερωτάται η κ. Υπουργός

  1. Θα ελέγξει κατά πόσο οι δομές παιδικής προστασίας αρμοδιότητάς της παραβιάζουν το νόμο της αναδοχής και υιοθεσίας και παρακάμπτουν την ψηφιακή διαδικασία της πλατφόρμας www.anynet.gr;
  2. Θα επεκτείνει τις παροχές μητρότητας και στις ανάδοχες μητέρες, θα υλοποιήσει τον Επαγγελματία Ανάδοχο και θα επαναφέρει τη χορήγηση, στους ανάδοχους γονείς ανάπηρων παιδιών όλων των θεραπειών, βοηθημάτων και μέσων ψυχοκοινωνικής στήριξης, ώστε να ζουν αξιοπρεπώς στο πλαίσιο της ανάδοχης οικογένειας;

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια

Θεανώ Φωτίου