Επίκαιρη Ερώτηση της Μ. Τζούφη προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού

 Να μην υποβαθμιστούν τα σχολεία του Δήμου Πωγωνίου 

Με το νόμο 4823/2021 καθορίστηκαν τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία ορίζεται ο
αριθμός των μαθητών ανά τάξη και κατ’ επέκταση, ο αριθμός των εκπαιδευτικών ανά
σχολείο. Τα κριτήρια αυτά είναι οριζόντια για όλα τα σχολεία της χώρας, με συνέπεια
στις ακριτικές περιοχές να είναι σχεδόν αδύνατο να διατηρηθούν τα σχολεία ως έχουν.
Στο Δήμο Πωγωνίου, με βάση τον ανωτέρω νόμο, το Δημοτικό Σχολείο Παρακαλάμου
θα υποβιβαστεί περαιτέρω από 4θέσιο σε 2θέσιο. Ο ακριτικός Παρακάλαμος, ως
κεφαλοχώρι του Δήμου Πωγωνίου, εξυπηρετεί 10 χωριά σε ακτίνα 15 χιλιομέτρων, ενώ
στο Δημοτικό Σχολείο του Παρακαλάμου υπάρχουν μαθητές που χρειάζονται παράλληλη
στήριξη και νοσηλευτή, αλλά και τμήμα ένταξης για μαθητές Ρομά και γι’ αυτό θα
έπρεπε να εξαιρεθεί από την οριζόντια εφαρμογή του νόμου 4823/2021. Παρόμοια
προβλήματα παρουσιάζονται και στο Δήμο Κόνιτσας και Ζίτσας, όπου, με βάση τον εν
λόγω νόμο, επίκεινται συγχωνεύσεις σχολείων, με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές να
χρειάζεται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις καθημερινά, προκειμένου για την
εκπαίδευσή τους.
Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
1.  Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να προστατέψει τον Παρακάλαμο
του Δήμου Πωγωνίου, αλλά και τις λοιπές ακριτικές περιοχές από την περαιτέρω
υποβάθμιση των σχολείων τους;
2.  Σκοπεύει να εξαιρέσει τα σχολεία των περιοχών αυτών από τον συγκεκριμένο
νόμο, προκειμένου να στηρίξει τις οικογένειες και τα παιδιά τους, που διαμένουν
σε αυτές υπό δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες;

Η ερωτώσα βουλευτής
Τζούφη Μερόπη