Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με την Κύρωση της Σύμβασης Υπο-Παραχώρησης του λιμένα Καβάλας της Π. Πέρκα

Ο εμπορικός λιμένας Καβάλας παραχωρείται για 40 χρόνια, έναντι ‘πινακίου φακής’ και χωρίς καμία δέσμευση για το καθεστώς των εργαζομένων

Την έλλειψη ολοκληρωμένης στρατηγικής και συνεκτικού σχεδίου από πλευράς κυβέρνησης για το ελληνικό λιμενικό σύστημα, η οποία γίνεται εμφανής και στην περίπτωση της παραχώρησης του εμπορικού λιμένα της Καβάλας, ανέδειξε στην εισήγησή της στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου η Βουλεύτρια Φλώρινας και Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.
«Η ΝΔ παραχωρεί σήμερα τον Φίλιππο Β’, έναν λιμένα που με τα χαρακτηριστικά που διαθέτει θα μπορούσε να συμβάλει στην αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Κι αυτό γίνεται σε συνέχεια της παραχώρησης του λιμένα Θεσσαλονίκης και στην παρολίγον παραχώρηση του λιμένα Αλεξανδρούπολης. Δηλαδή σε μια ακτογραμμή, την οποία ο Υπουργός χαρακτήρισε «Εγνατία των λιμένων», η αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης εξαντλείται στις παραχωρήσεις», είπε στην έναρξη της τοποθέτησής της. Αφού σχολίασε την αναποτελεσματικότητα του ΤΑΙΠΕΔ, όπου χρειάστηκε περίπου τέσσερα χρόνια για να ολοκληρώσει το σχετικό διεθνή διαγωνισμό, με την κατάθεση μόνο μίας δεσμευτικής προσφοράς, ανέλυσε τα προβληματικά σημεία της υπό κύρωση Σύμβασης, τα οποία υποχρεώνουν τη Νέα Αριστερά να την καταψηφίσει.

Ειδικότερα:
– Kαμία από τις εταιρίες-μετόχους του αναδόχου δεν πληροί το κριτήριο της εξειδικευμένης διαχείρισης και λειτουργίας εμπορικών λιμένων. Αλλά και στην περίπτωση της ‘δάνειας εμπειρίας’, η Σύμβαση Παραχώρησης δεν προβλέπει τη μη αποχώρηση της εταιρίας που καλύπτει τον σχετικό όρο.
– Η Σύμβαση προβλέπει ότι ο υπο-παραχωρησιούχος δύναται να παραχωρήσει τη διαχείριση της περιοχής υπο-παραχώρησης σε Τρίτο Μέρος ή σε Συνδεδεμένη Επιχείρηση ή Μέτοχο.
«Καλούμαστε λοιπόν να κυρώσουμε μια Σύμβαση, χωρίς να γνωρίζουμε σε ποιον τελικά θα καταλήξει το λιμάνι», ανέφερε δηκτικά η Βουλεύτρια Φλώρινας.
– Το τίμημα των 33.9 εκατομμυρίων ευρώ δεν είναι σε καμία περίπτωση ικανοποιητικό για την παραχώρηση ενός λιμένα με τόσο μεγάλη στρατηγική σημασία. Μάλιστα, η Π. Πέρκα δήλωσε ότι ο εμπορικός λιμένας Καβάλας παραχωρείται «έναντι πινακίου φακής», ενώ υπενθύμισε το σχόλιο του Προέδρου της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ) κατά την ακρόαση των φορέων, ο οποίος χαρακτήρισε το τίμημα «πάρα πολύ λίγο και πάρα πολύ δυσανάλογο με την αξία που θα μπορούσε να αποκτήσει ο «Φίλιππος ΙΙ».

– Στη Σύμβαση δεν υπάρχει καμία αναφορά για το μέλλον των εργαζομένων, το εργασιακό τους καθεστώς και τις εργασιακές σχέσεις. Ειδικότερα, ο υπο-παραχωρησιούχος δεν δεσμεύεται για την πρόσληψη ή τη συνέχιση της απασχόλησης των εργαζομένων του ΟΛΚ που απασχολούνται στο ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’. Ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού μέσω υπεργολάβων ή/και αλλοδαπού προσωπικού, χωρίς να τίθενται ανώτατα όρια. Η Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς εξέφρασε την ανησυχία της, υπενθυμίζοντας και τα σχετικά σχόλια του Προέδρου της ΟΜΥΛΕ και του Προέδρου του ΔΣ της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος και εκπρόσωπο του Συλλόγου Υπαλλήλων του ΟΛΚ κατά την ακρόαση των φορέων.
– Οι υποχρεωτικές επενδύσεις των 36 εκατομμυρίων ευρώ δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκείς. Μάλιστα, σε αυτές περιλαμβάνονται και οι δαπάνες βαριάς συντήρησης, οι οποίες όμως αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου και δεν θα έπρεπε να αποτελούν μέρος των υποχρεωτικών επενδύσεων.
– Η προστασία του περιβάλλοντος απουσιάζει τελείως από τη Σύμβαση Παραχώρησης. Δεν περιλαμβάνονται ούτε καν οι ρυθμίσεις που το ίδιο το Υπουργείο είχε συμπεριλάβει στη σύμβαση του λιμένα Ηγουμενίτσας.
– Από τη Σύμβαση Παραχώρησης απουσιάζουν επίσης οι στόχοι για την ελάχιστη διακίνηση φορτίων. «Δεν ξαφνιαστήκαμε γι’ αυτό», υπογράμμισε η Π. Πέρκα. «Είναι σίγουρα επιλογή της κυβέρνησης και όχι παράλειψη, διότι η εν λόγω δέσμευση θα διασφάλιζε αύξηση του οικονομικού ανταλλάγματος, δημιουργία θέσεων εργασίας, επιπλέον έσοδα για την ευρύτερη περιοχή και ουσιαστική ανάπτυξη του λιμένα».
– Κατά τη συνήθη πρακτική της κυβέρνησης, υποτιμήθηκε και στην υπο-παραχώρηση του λιμένα Καβάλας η διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς. «Θα μου πείτε, εδώ έγινε απολιγνιτοποίηση με την τοπική κοινωνία απ’ έξω..», δήλωσε χαρακτηριστικά η Βουλεύτρια Φλώρινας.
– Σε όλη τη διαδικασία της υπο-παραχώρησης, η παρουσία και ο έλεγχος του δημοσίου απουσιάζουν από τον τρόπο λειτουργίας της εταιρίας που θα προκύψει, με την Π. Πέρκα να υπογραμμίζει ότι «δεν είναι δυνατόν να μην προβλέπεται με ποιον τρόπο το δημόσιο θα έχει έλεγχο σε ένα asset που – κακώς – έχει παραχωρήσει».
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, η Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς τόνισε τα εξής:
«Ως Νέα Αριστερά δεν μπορούμε να συναινέσουμε σε μια Σύμβαση Παραχώρησης που εμφανώς δεν προασπίζει το δημόσιο συμφέρον, δεν είναι υπέρ της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, δεν περιλαμβάνει καμία δέσμευση για τις θέσεις εργασίας και τις αμοιβές των εργαζομένων στο λιμάνι, ενώ αγνοεί τελείως και την περιβαλλοντική συνιστώσα. Για όλους αυτούς τους λόγους, καταψηφίζουμε».