Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Αριστεράς

H πρόσβαση στα δημόσια πανεπιστήμια θα εξασφαλίζεται με πανελλαδικές, στα ιδιωτικά «πανεπιστήμια» θα αρκούν τα δίδακτρα

Η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία εισάγεται προς κύρωση 25 χρόνια μετά την αρχική της διατύπωση (1997). Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν την είχε υποστηρίξει μέχρι τώρα λόγω της πιθανής αντίθεσής της με το ελληνικό Σύνταγμα, κυρίως ως προς την αναγνώριση επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προσόντων ιδιωτικών τριτοβάθμιων ιδρυμάτων του εξωτερικού που δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως η διάρκεια των σπουδών.

Η κύρωση της Συνθήκης θα εξισώσει τα τριετή προγράμματα σπουδών του εξωτερικού με τα τετραετή και πενταετή πτυχία των ελληνικών ΑΕΙ και θα επιτρέψει την εγγραφή αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άλλων χωρών σε ελληνικά πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις. Δηλαδή, η πρόσβαση στα δημόσια πανεπιστήμια θα εξασφαλίζεται με πανελλαδικές, στα ιδιωτικά «πανεπιστήμια» θα αρκούν τα δίδακτρα.

Πρόκειται για μια ακόμη πράξη εξυπηρέτησης των ιδιωτικών συμφερόντων και των κερδοσκοπικών funds. Η κύρωση της Συνθήκης δεν θα βελτιώσει την ελληνική εκπαίδευση. Αντίθετα, θα μειώσει την αξία των ελληνικών πτυχίων. Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν ήδη ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και συμμετέχουν πλήρως στα ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα εκπαιδευτικών ανταλλαγών, εξασφαλίζοντας ερευνητικά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις χωρίς την κύρωση της Συνθήκης.

Η Νέα Αριστερά καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο, καθώς τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν ήδη ενταχθεί πλήρως στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και συμμετέχουν ενεργά σε διεθνή δίκτυα χωρίς την ανάγκη κύρωσης της Συνθήκης.