Ανακοίνωση του Δικτύου Δημοσίων Υπαλλήλων Νέας Αριστεράς για την τροπολογία Κεραμέως για τον ΑΣΕΠ

Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ: Mπουρλότο από την Κεραμέως – Θεσπίζει την αδιαφάνεια

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο σχέδιο νόμου με θέμα “ Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης”  η Υπουργός Εσωτερικών εισήγαγε αιφνιδιαστικά και χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση τροπολογία με την οποία απαγορεύεται η δημοσίευση των ερωτήσεων, των θεμάτων και των απαντήσεων  στις δοκιμασίες δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση προσθέτει έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα της αδιαφάνειας και της αναξιοκρατίας που χαρακτηρίζουν το επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας.

Με τη μη δημοσίευση των ερωτήσεων και απαντήσεων των γραπτών διαγωνισμών ελλοχεύει ο κίνδυνος για περαιτέρω ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων κατά τις διαδικασίες στελέχωσης του δημόσιου τομέα, είτε αφορά στις προσλήψεις είτε στην κάλυψη θέσεων ευθύνης και διοικήσεων οργανισμών και ΝΠΔΔ, αφού η μη δημοσίευση των θεμάτων εξέτασης (ερωταπαντήσεων) τείνει να γίνει ο κανόνας των γραπτών διαγωνισμών.

Επιπλέον, η μη δημοσίευση των θεμάτων και των απαντήσεων δημιουργεί ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε όσους συμμετέχουν στους σχετικούς διαγωνισμούς, ενώ ενισχύεται η εκμετάλλευση των υποψηφίων από διάφορα εξωθεσμικά κέντρα (π.χ. φροντιστήρια). Μέχρι σήμερα το ίδιο το ΑΣΕΠ, ως συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή, λειτουργώντας με τις αρχές της διαφάνειας και της δημοσιότητας,αποφάσιζε την δημοσίευση όλων των δεδομένων  που αφορούσαν τους διαγωνισμούς σύμφωνα  με τα όσα προβλέπονται και από το Σύνταγμα. Στον αντίποδα τα τεστ δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας που το ΑΣΕΠ πλέοναγοράζει, δεν δημοσιοποιούνται. Με αυτή τη διάταξη που εισάγει η Υπουργός καταργούνται μεταξύ άλλων οι εσωτερικές διαδικασίες βάλλοντας έμμεσα και την ίδια την ανεξαρτησία του ΑΣΕΠ.

Αλήθεια, συνδέεται η προς ψήφιση τροπολογία με το γεγονός, ότι ο σχεδιασμός της διαδικασίας έχει ανατεθεί με απ ευθείας ανάθεση σε μια Αγγλική  εταιρία παγκόσμια δραστηριότητα; Μήπως η δημοσιοποίηση των θεμάτων έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα της προκειμένου από τη μία να μην υπάρχει ανταγωνισμός και από την άλλη για να μην παράγει συνέχεια καινούργια θέματα;

Για εμάς στη Νέα Αριστερά, η δημοσιοποίηση και η διαφάνεια αποτελούν αναντικατάστατη προϋπόθεση τόσο για την αντικειμενικότητα όσο και για τον έλεγχο και τη λογοδοσία της δημόσιας διοίκησης.

Ομως η κυβέρνηση και η υπουργός κινούνται για άλλη μια φορά στην αντίθετη κατεύθυνση.

Μήπως στην πραγματικότητα, και παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις, αυτός είναι και ο πραγματικός τους στόχος;

Αλλωστε πρόκειται για μία κυβέρνηση που μας έχει συνηθίσει σε πολιτικές επιλογές που αποδυναμώνουν το κράτος δικαίου, βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον και καταπατούν τις θεμελιώδεις αρχές της δημόσιας διοίκησης.