Ανακοίνωση Νέας Αριστεράς

Κινδυνεύει η έκδοση νέου ΑΜΚΑ για όλους λόγω ανικανότητας δύο Υπουργείων, του  Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υπουργείου Εσωτερικών!

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε συνέχεια της ΚΥΑ για την έκδοση νέου ΑΜΚΑ, εξέδωσε μία εγκύκλιο που ουσιαστικά χρεώνει στα ΚΕΠ την αρμοδιότητα έκδοσης του νέου ΑΜΚΑ, αντί του ΕΦΚΑ ως αποκλειστικά αρμόδιου φορέα.  Για αυτό το λόγο οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ δηλώσαν χτες ότι θα απέχουν από την έκδοση ΑΜΚΑ.

Ως αποτέλεσμα της νέας διαδικασίας έκδοσης ΑΜΚΑ διαπιστώνουμε τη γελοιότητα να ζητείται από τους εργαζόμενους των ΚΕΠ  όχι μόνο να σαρώνουν έγγραφα και να τα αναρτούν στο πληροφοριακό σύστημα αλλά επειδή ούτε αυτό είναι πάντα δυνατό, να ζητείται τα έγγραφα αυτά «να τηρούνται σε αρχείο στην υπηρεσία έκδοσης και να αποστέλλονται ταχυδρομικά στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ της περιοχής.»!

Οπως έχουμε καταγγείλει πολλές φορές ο ΕΦΚΑ εδώ και 4,5 χρόνια έχει σταματήσει τη διαδικασία ψηφιοποίησης και διασύνδεσής του με το υπόλοιπο δημόσιο και στο τέλος ταλαιπωρούνται οι πολίτες και έχουμε το τέλειο παράδειγμα της ψηφιοποίησης της γραφειοκρατίας του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη.

Πέρα όμως του γελοίου της υπόθεσης, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά όταν υπηρεσίες πρώτης στάσης και εξυπηρέτησης πολιτών  που λειτουργούν υποδειγματικά, όπως τα ΚΕΠ, φτάνουν σε τέτοιο σημείο υπερφόρτωσης και υποστελέχωσης που λένε ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν και δηλώνουν αποχή από την έκδοση του νέου ΑΜΚΑ.

Ως Νέα Αριστερά ζητάμε επιτακτικά να ανακληθεί η διαδικασία έκδοσης του νέου ΑΜΚΑ ενώ το Υπουργείο Εργασίας πρέπει επιτέλους να προχωρήσει ψηφιοποίηση του δημοσίου τομέα προς όφελος των πολιτών αντί να χρησιμοποιεί την ψηφιακότητα για να υποκλέπτει προσωπικά τους δεδομένα. Οι εργαζόμενα στα ΚΕΠ έχουν αποδείξει σε όλη την πορεία της εργασίας τους ότι εργάζονται με συνέπεια και υψηλό αίσθημα καθήκοντος απέναντι στην κοινωνία. Είμαστε στο πλευρό τους!