Αναφορά της βουλεύτριας Σ. Αναγνωστοπούλου προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών

Ανησυχία για τους όρους επικείμενης λειτουργίας βιομηχανίας επεξεργασίας και καύσης επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων στη ΒΙΠΕ Πατρών

Η βουλεύτρια Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου καταθέτει ως αναφορά την ανοιχτή επιστολή των γενικών ιατρών και του χημικού μηχανικού, μέσω της οποίας απαιτούν διαφάνεια από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την αδειοδότηση των περιβαλλοντικών όρων της ΒΙΠΕ Πατρών.

Σύμφωνα με την επιστολή, πρόκειται για μια εξειδικευμένη μονάδα που πρέπει να διαχειριστεί και να προβεί σε καύση επικίνδυνων υγειονομικών, τοξικών και μολυσματικών αποβλήτων και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει την ακεραιότητα των εργαζομένων στο εργοστάσιο και τη ΒΙΠΕ, των κατοίκων των όμορων περιοχών και την προστασία του περιβάλλοντος (φυτά, ζώα, εδάφη, ύδατα υπόγεια ή επιφανειακά και ποιότητα αέρα).

Το συγκεκριμένο θέμα έγινε γνωστό με την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μονάδας από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας και τον Γενικό Διευθυντή Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Μελετώντας το ιστορικό αυτής της -τελικής- απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ανακαλύφθηκαν τα εξής: την 1 Αυγούστου του 2023 είχε υπογράφει αρνητική – απορριπτική απόφαση για την ίδια μονάδα. Ακολούθησε, μετά από προσφυγή της εταιρίας στον Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναπομπή της απόφασης για τυπικούς λόγους και, χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα από τον Αύγουστο, όπως νέα μελέτη – στοιχεία – δεδομένα, τελικά υπεγράφη θετική απόφαση.

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης για τη μονάδα, η αρμόδια επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, είχε γνωματεύσει θετικά για την έγκριση με πολυάριθμες παρατηρήσεις, με πολυσέλιδη αναφορά των ελλείψεων της μελέτης και τη μη τεκμηρίωση της επάρκειας – ασφάλειας της μεθόδου διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων. Οι ελλείψεις αυτές εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τους ανθρώπους και το περιβάλλον της περιοχής.

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.

Παρακαλούμε για την άμεση εξέταση της Αναφοράς μετά της επιστολής, για την απάντηση και την ενημέρωσή μας σχετικά με τις ενέργειές σας.

 

Η Καταθέτουσα Βουλεύτρια

Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου