Αναφορά της βουλεύτριας Μ. Τζούφη προς τον υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού

«Να επιλυθεί το πρόβλημα στο 10ο ΓΕΛ Πειραιά με τον Διευθυντή του Σχολείου»

Η βουλεύτρια Μερόπη Τζούφη καταθέτει την ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Πειραιά προς τον υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, η οποία αφορά στο έντονο αίτημα των εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών απομάκρυνσης του Διευθυντή του 10ου ΓΕΛ Πειραιά.

Ζητείται η άμεση παρέμβαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά προκειμένου να διασωθεί ο παιδαγωγικός ρόλος του σχολείου και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία του.

Η βουλεύτρια Ιωαννίνων, με την κατάθεση της αναφοράς, ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να λάβει υπόψη την ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Πειραιά και

Α) να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να λειτουργήσει η εκπαιδευτική μονάδα εύρυθμα και δημοκρατικά

Β) να εστιάσει στη διαδικασία κρίσης των Στελεχών Εκπαίδευσης όπου φαίνεται πως μόνο η προϋπηρεσία και τα εκπαιδευτικά προσόντα δεν φαίνεται να επαρκούν για τη χρηστή διοίκηση και παιδαγωγική ομαλότητα της σχολικής μονάδας.

Παρακαλεί για την άμεση διευθέτηση του φαινομένου και τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αποκατάσταση της αρμονικής λειτουργικής του 10ου ΓΕΛ Πειραιά.

Η καταθέτουσα βουλεύτρια

Τζούφη Μερόπη